این جلسه با حضور آقایان مهندس شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و مهندس سلیمیان مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و مدیران عامل کارخانجات سیمان استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در جهت بررسی آخرین وضعیت قیمت های سیمان در استان اصفهان ، در اولین روز از مردادماه سال جاری در محل دفتر فروش شرکت سیمان سپاهان تشکیل گردید.

این جلسه در راستای هماهنگی بیشتر به جهت چاره اندیشی مشکلات صنعت سیمان ، صادرات و بازارهای داخلی برنامه ریزی شده بود که موارد ، مورد تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

7