? به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان
 
?مجامع عادی سال مالی منتهی به پایان مرداد ۹۸ شرکت های زیر مجموعه سیمان سپاهان برگزار گردید
مهمترین نکات عملکرد شرکت ها به شرح زیر بوده است:

۱ با توجه به بهبود عملکرد شرکت حمل و نقل رهنورد این شرکت موفق به شناسایی ۱۰ میلیارد ریال سود عملیاتی نمود که در سنوات گذشته بی سابقه است.
۲ شرکت فراورده های بتنی سیمان سپاهان نسبت به فروش اموال و املاک مازاد اقدام و توانست طی سال گذشته کلیه بدهی های خود به سیمان سپاهان را تسویه نماید.
۳ خالص سود حاصل از عملکرد شرکت ها مجموعاً ۵۰ میلیارد ریال  میباشد که با توجه به مصوبات مجامع مذکور به سیمان‌سپاهان پرداخت خواهد شد ‌.
۴ مقرر گردید شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان نسبت به تمرکز فعالیت‌ها برای صادرات محصولات سیمان اقدام نمایند.