تاریخ:
دوشنبه/۲۴ خرداد/۱۴۰۰
ساعت:

اخبار صنعت سیمان

اخبار صنعت سیمان

برگزاری موفقیت آمیز ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم های مدیریت یکپارچه در شرکت سیمان سپاهان
اولین دوره ممیزی مراقبتی (1st Surveillance Audit) شرکت سیمان سپاهان مبتنی بر استانداردهای ISO9001:2015 ,ISO14001:2015 ,ISO45001:2018 توسط ممیزان شرکت MTIC InterCert با موفقیت برگزار گردید و گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) به مدت یکسال دیگر تمدید گردید. عمده نقاط قوت شرکت سیمان سپاهان که در این دوره مورد تاکید ممیزان...

ادامه مطلب...