تاریخ:
پنجشنبه/۱۰ مهر/۱۳۹۹
ساعت:

پرتلند ضد سولفات سرباره ای

سیمان پرتلند ضد سولفات سرباره ای

سیمان پرتلند ضد سولفات سرباره ای

این   نوع   سیمان   مطابق   با   مشخصات   مطرح   شده   در  استاندارد  ملی  ایران  به   شماره   ISIRI–3517   و  استاندارد   امریکا  ASTM–C596–06  تولید می شود و علاوه بر مزایای ذکر شده در مورد سیمان پرتلند سرباره ای، به علت ادامه واکنش ها و کم شدن فضاهای خالی داخل بتن از نفوذپذیری کمتری برخوردار است و این عامل سبب عملکرد بهتر بتن های مصرفی در محیط های شیمیایی می باشد.

به طور کلی ویژگی های بتن این نوع سیمان عبارت است از: نفوذپذیری بسیار کم، کارائی بیشتر به دلیل جذب هیدروکسید کلسیم توسط سلیس فعال سرباره و بافت سطحی صاف تر سرباره، مقاومت شیمیایی بسیار ممتاز در مقابل  تهاجم  توام املاح سولفات و کلر، محافظت و سلامت آرماتور در مقابل خوردگی و زنگ زدگی (نفوذ پذیری پایین و غیر فعال شدن یون کلر و سولفات توسط سرباره) گرمای هیدراتاسیون پایین، انبساط بسیار کم بتن در حد صفر و گیرش طولانی تر در کوتاه مدت.

لذا با توجه به خواص ذکر شده مهم ترین کاربرد این نوع سیمان عبارت است از: سواحل جنوبی کشور، حاشیه زاینده رود در استان اصفهان، مناطق کویری (اصفهان، یزد، قم، سیستان و بلوچستان و...) مناطق حاوی املاح سولفات و کلر، بتن ریزی های حجیم، سدها، پروژه های اسکله و بند سازی، کانال های آب و فاضلاب، مسیر های مترو، بتن های مسلح، مخازن ذخیره آب و قابل کاربرد با شن و ماسه مستعد برای انجام واکنش های قلیایی – سیلیسی و همچنین قابل کاربرد در مناطق گرمسیر و ....

توصیه می شود این نوع سیمان بیشتر در موارد ذکر شده استفاده گردد و در صورت نیاز به قالب برداری سریع در بتن های کم حجم، نسبت به استفاده از این نوع سیمان دقت کافی صورت پذیرد.

سیمان پرتلند ضد سولفات سرباره ای