تاریخ:
جمعه/۱۱ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

وبینار آموزشی مدیریت دانش

برگزاری وبینار آموزشی مدیریت دانش به صورت حضوری و پخش زنده در کل مجموعه شرکت های سیمانی هلدینگ سیمان غدیر

 

98
DSC04843
DSC04848
DSC04849
DSC04850
VWBINARDANESH