تاریخ:
جمعه/۱۱ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

جلسه کمیته فرآیند و انرژی با حضور مدیریت محترم عامل شرکت سیمان سپاهان

🔹جلسه کمیته فرآیند و انرژی با حضور مدیریت محترم عامل، معاونت مالی و اقتصادی ،معاونت فروش و بازاریابی، معاونت فنی و جمعی از مدیران در دفتر ریاست محترم کارخانه برگزار گردید.

🔹در حاشیه این نشست با اهداء لوح از طرف جناب مهندس سلیمیان مدیرعامل محترم هلدینگ سیمان غدیر از مدیران فنی برتر مجموعه هلدینگ در سال مالی گذشته، آقای مهندس سلیمانی رییس محترم کارخانه، آقای مهندس امینی رییس واحد HSE و آقای مهندس علیخواصی رییس واحد فرایند و انرژی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

DSC 1840
DSC 1846
DSC 1847
DSC 1848
DSC 1850
DSC 1852