تاریخ:
دوشنبه/۲۹ شهریور/۱۴۰۰
ساعت:

اخبار

پذیرش قریب الوقوع سیمان سپاهان در بورس کالا

مشتریان گرامی به منظور جلوگیری از وقفه در ثبت سفارش به دلیل پذیرش قریب الوقوع سیمان سپاهان در بورس کالا ، نسبت به دریافت کد بورسی خرید کالا اقدام فرمائید.